Zelfkennis
Daadkrachtig
Terug naar de homepage

Competenties - Heb jij scherp wat je moet kunnen?

Probleemoplossend vermogen

De regisseur is in staat om problemen te analyseren en vindt geschikte oplossingen. Hij kan vanuit verschillende invalshoeken zaken bekijken, doet onderzoek en stelt vragen. De regisseur werkt op een besluitvaardige manier naar een oplossing en houdt rekening met eventuele achterliggende problemen.